Retro: Kortsluiting in het Stammenderbosch

Koers in het Stammenderbosch was er zelden. Geschiedenis des te meer. Wat te denken van de vermaarde Bokkerijders, een bende ongezworene, die veelal vanuit hier hun stroop- en rooftochten startten en niets ontziend de regio tartten. Hier werd de eed afgelegd en hun trouw bezworen. Rijke boeren waren een voornamelijk doelwit en gegroepeerd als een ware roedel wolven trokken zij ten strijde.